Perbit HR Magyarorszg
Image: oldasok
   
         
 
           
   
 

Munkakörkezelő modul

A perbit.insight HR szoftver Munkakörkezelő moduljának rendszerfunkciói a következők:

- a munkaköri adatok rögzítése és karbantartása,
- munkakörelemzés,
- munkakör értékelés,
- kompetenciaalapú munkaköri specifikáció és munkaköri profil létrehozása

A perbit.insight HR-szoftver lehetővé teszi a szervezetben levő munkakörök elemzését, az egyes munkakörök ellátásához szükséges kompetenciák meghatározását, az egyes kompetenciák fogalmi rendszerbe sorolását, osztályozását (taxonómia) és az osztályokhoz, kompetenciákhoz tartozó értékek (szintek) meghatározását. Minden munkakörhöz tetszőleges számú munkakör elemzés készíthető, majd ezek figyelembevételével a végleges munkaköri specifikáció, amelynek érvényességi idejét is meghatározhatjuk. Ezúttal is megvalósul a rendszer egészére kiterjedő történeti adatkezelés.

A munkakör értékelés a munkakörökhöz megadott kompetenciák számossága és milyensége alapján a munkakörök rangsorát állítja fel. Ez a lista bármely szervezeti egységre vonatkozóan, vagy akár a szervezet egészére is előállítható. Mindez nagyban elősegíti az alkalmazni kívánt módszertan, és annak gyakorlati végrehajtása ellenőrzését.

A szükséges adatmegjelenítő felületek rendelkezésre állnak, az alkalmazott terminológiák átvezetése után a meglévő munkaköri leírások – bármely más szoftverből - elektronikus úton betölthetők, illetve új munkaköri leírások is elkészíthetők.

A munkaköri leírás – a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb sajátos előírásokat. A fenti jogszabályok alapján a munkaköri leírások az alábbi tagozódást kell követnie:
- általános információk
- a munkakör tartalma
- a munkavégzés körülményei
- a munkakör betöltési követelményei

A rendszer teljes körű integráltságának köszönhetően, ezek az adatok a Munkaköri leírás űrlapon, vagy annak alűrlapjain tetszés szerint megjeleníthetőek. A jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelmények teljesítése, beleértve a meghatározott tagozódást is, nem ütközik akadályba. Biztosítható az is, hogy az egyes szövegmezők hossza munkavállalónként eltérő és gyakorlatilag korlátlan terjedelmű legyen.

Csatolt dokumentumok kezelése.

A munkakör- és szervezettervezés érdekében a rendszer külön adatelőkészítő, exportáló rendszerrészt tartalmaz, amelyhez külön szervezettervező szoftver hozzákapcsolható. Ez lehet a Microsoft Visio vagy a gyártó által ajánlott Organiogram szoftver.

A perbit.insight HR-szoftver alkalmas az összes szervezethez tartozó munkakör és alapmunkakör adatainak nyilvántartására, történeti adatok kezelésére, szervezeti hierarchia modellezésére, bármely változtatható adattartalmú szervezeti ábra készítéséhez közvetlen adatszolgáltatásra.

A munkakörelemzések elemzések elkészítésére a perbit.insight HR-szoftver önálló adatbeviteli felülettel rendelkezik, amelyen a szervezeti kompetencia térkép adatbázisából a kijelölt kompetenciák és kompetencia szintek automatikusan beemelhetők.

A perbit.insight HR-szoftverben a munkaköri, alapmunkaköri adatok összekapcsolása a szervezeti adatokkal automatikusan megvalósul.