Perbit HR Magyarorszg
Image: oldasok
   
         
 
           
   
 

Munkavállalókezelő modul

Személy- és munkaügyi nyilvántartás
- személy- és munkaügyi adatok nyilvántartása és karbantartása,
- testreszabott személyügyi adatlapok létrehozása,
- munkabér- és jövedelemadatok összefoglaló jelentései,
- a jövedelem növekedésének történeti áttekintése,
- életpálya átfogó nyilvántartása,
- belső előmenetel tervezése,
- juttatások teljes körű nyilvántartása,
- a szabadságok tervezése,
- határidő adatok figyelése,
- belső körlevelezés,
- csatolt dokumentumok kezelése

A munkaviszony adataival kapcsolatos, személyhez (jogviszonyhoz) kötött funkciók:

- személyes adatok kezelése (természetes személyhez kötődő adatok, elérhetőség, eltartottak)
A szükséges felületek rendszerünkben az Egyéb adatok űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- hozott munkaügyi adatok (előző munkahelyek, részben beszámítható időszakok) nyilvántartása
A szükséges felületek rendszerünkben az Életpálya űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- képzettség (tudományos fokozatok) nyilvántartása
A szükséges felületek rendszerünkben a Képzettségek űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- nyelvismeretek nyilvántartása
A szükséges felületek rendszerünkben a Képzettségek űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- belső tanfolyamok elvégzésének nyilvántartása
A szükséges felületek rendszerünkben a Képzettségek űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- beosztások (munkahely, munkakör, vezetői megbízatás) nyilvántartása
A szükséges felületek rendszerünkben a Munkakörkezelő modul Munkaköri adatok űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- jutalmazások, kitüntetések nyilvántartása
A szükséges felületek rendszerünkben a Juttatások űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- szabadság nyilvántartás
A szükséges felületek rendszerünkben a Szabadság űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- fegyelmi eljárások adatainak nyilvántartása, jogszabály szerinti kezelése
A szükséges felületek rendszerünkben a Fegyelmi űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- egyedileg megítélt juttatások, költségtérítések nyilvántartása
A szükséges felületek rendszerünkben a Juttatások űrlapon kidolgozottan rendelkezésre állnak.

- juttatások nyilvántartása
A szükséges felületek rendszerünkben a Juttatások űrlapon, kidolgozottan rendelkezésre állnak.

Személyzetfejlesztés
- a munkavállalók felmérése,
- személyspecifikáció létrehozás,
- a munkavállalók képességprofiljának meghatározása,
- kompetencia és profil alapú összevetések készítése,
- általános és kompetencia alapú teljesítményértékelések végrehajtása,
- a fejlesztési intézkedések tervezése és dokumentálása,
- utódlás- és karriertervezés

Személyügyi statisztikák, jelentések
- személyügyi statisztikák, jelentések gyors és egyszerű előállítása,
- a szervezeti struktúrák grafikus megjelenítése
- a személyes adatok nyilvántartásának, a szervezeti adatok, hierarchia meghatározásának támogatása,
- a munkakör (tevékenység) és a személy kompetenciáinak összehasonlításán alapuló teljesítményértékelés támogatása