Perbit HR Magyarorszg
Image: oldasok
   
         
 
           
   
 

Továbbképzés kezelő modul

A perbit.insight HR-szoftver integráltsága és funkcionalitása alapján alkalmas a munkavállaló fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb adatok tárolására, kezelésére, lekérdezésére. Hiányzó, vagy nem megfelelő szintű kompetencia esetén automatikusan meghatározza a fejlesztési és továbbképzési célokat. Közvetlen beiskolázás is lehetséges a kompetencián alapuló képzésekhez, hiszen ez a rendszer harmadik dimenziója. A meglevő kurzusuk, képzések összekapcsolhatók a kompetenciákkal, azaz minden kurzus egy meghatározott kompetenciát, vagy kompetencia csoportot fejleszt.

A fejlesztés, fejlesztéstámogatás funkciók hozzákapcsolhatók a kompetencia térképhez, a munkakörökhöz, illetve a munkakörökhöz szükséges kompetenciákhoz. Meghatározható, hogy milyen kurzusok, képzések kialakítása szükséges a kompetenciák fejlesztéséhez.

A történeti adatkezelés révén a rendszer alkalmas a vezetői utánpótlás, valamint a vezetők fejlődésének nyomon követésére. Az elvégzett kurzusokról külön riportok készíthetők.

A perbit.insight HR-szoftver támogatja az oktatási és továbbképzési rendszer tervezését, szervezését, lehetőség van a tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) nyilvántartására is.

- a beiskolázás tervszerű szervezése,
- körlevelezés biztosítása,
- a képzési igények tervezése,
- tanfolyamok költségeinek tervezése

Az e-learning alkalmazástámogatás szintén a Továbbképzés kezelő modul alapfunkcionalitásával biztosított, amely teljes egészében helyettesíti az e-learning rendszerek fontos részét jelentő keretrendszert.