Perbit HR Magyarorszg
Image: oldasok
   
         
 
           
   
 

Teljesítményértékelés

A teljesítményértékelés során a munkaköri specifikációt hasonlítjuk össze a személyspecifikációval. Az összevetés eredménye sokoldalúan kiértékelhető. Könnyen megállapíthatóak az alul- és túlképzettségek, összességükben, vagy akár kompetenciánként is. Ehhez a munkakörelemzések és a személyzet felmérések, önfelmérések, vagy éppen a teszteredmények során alkalmazott kompetenciákat és azok szintjeit használjuk fel.

Hasonló módon működtethetők az utódlástervezési funkciók is. Lehetőség van a munkavállalók előléptetésének szakszerű továbbképzésekkel történő előkészítésére. Ilyenkor a kijelölt személy személyspecifikációját a magasabb munkakör munkaköri specifikációjával hasonlítjuk össze. Alulteljesítés esetén a szükséges kompetenciafejlesztő kurzusokra a beiskolázás akár automatikusan is megtörténhet. Egy megüresedett, vagy tervezhető időpontban megüresedő munkakörhöz összevetésekkel választhatjuk ki a legmegfelelőbb utódot. A kompetenciaalapú háromdimenziós rendszer előnyei ebben az esetben is megmutatkoznak. A funkció hatékony végrehajtását a körlevelezés, jelentésszerkesztés és határidőfigyelés beépített informatikai megoldásai segítik.

A perbit.insight HR-szoftver, beépített funkciói révén, alkalmas felületeket biztosít a vezetői felmérések és a munkatársak önértékelése számára, a két felmérési eredmény össze is hasonlítható. Természetesen a rendszer ezúttal is módot nyújt a korábbi értékelések tárolására (archiválására). Minden korábban létrehozott felmérési eredmény áttekinthető, és elemezhető. A teljesítményértékelés eredményei alapján, az elért különböző szintekhez a megfelelő szintű ösztönzési elemek hozzárendelésére is lehetséges.

A teljesítményértékelés eredményei alapján automatizált módon üzemeltethetőek a legkülönbözőbb ösztönzési, motiválási (bér melletti juttatások, bonuszok) rendszerek.

A perbit.insight HR rendszerben lehetőség van egyedi igények szerinti teljesítményértékelés kialakítására is (előrehaladási, célkitűzéses, tudományos, külső módszerek és ezek ötvözetei).


Teljesítményértékelés minták