Perbit HR Magyarorszg
Image: oldasok
   
         
 
           
   
 

Toborzáskezelő modul

A szoftver korszerű megoldásainak köszönhetően sztenderd módon megvalósítható a szervezet egészére kiterjedő pályázói adatkezelés. A hatékony kommunikáció mellett a kettős pályázatok kiszűrése és az általános költségfigyelés is megvalósul. A folyamatokba beépített automatikus levelező rendszer pontos és gyors felvilágosítást, folyamatos határidő figyelést és a feladatok naprakész nyilvántartását is biztosítja. A rendszer lehetővé teszi a kiválasztás támogatását, a folyamatok kézbentartását, támogatja a potenciális pályázói adatbank létrehozását.

A perbit.insight HR-szoftver pontos és naprakész információkat szolgáltat a betöltetlen álláshelyekről. Az üres munkakörökhöz rendeli hozzá a pályázókat, személyes adataikkal és a toborzási folyamat során keletkező információkkal, felmérési eredményekkel együtt. A rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázó helyzetét a toborzási, kiválasztási folyamatban.

Az egyes munkaköröknél a betöltésükhöz szükséges kompetenciák, azaz a munkaköri specifikáció, rendelkezésre állnak. A rendszer lehetővé teszi a pályázók (külső és belső is) felmérését, lehetőséget nyújt a legkülönbözőbb tesztek, (alkalmassági, magatartási és intelligencia tesztek) beépítésére, eredményeinek rögzítésére. A betöltetlen ill. új munkakörhöz új munkaköri specifikáció is meghatározható az eredeti kompetenciák és azok szintjeinek állításával. Összevetések segítségével egyszerűen és pontosan megállapítható, hogy ki a legmegfelelőbb személy az adott beosztás betöltésére.

A pályázó személy meglévő szaktudása, képességei, készségei és tulajdonságai (személyspecifikációja), a munkaköri specifikációval történő összehasonlítása után megállapítható az oktatási rés. Szükség esetén javaslat készülhet az egyén szaktudásának, kompetenciáinak fejlesztésére.

A perbit.insight HR-szoftver pályázói adatbankként tartalmazza a korábban jelentkező – és ki nem választott – alkalmas jelölteket. Ez az adatbázis a későbbiek folyamán felhasználható egy újabb kiválasztáshoz.

- pályázó listák létrehozása,
- az elutasított pályázók dokumentálása,
- meghatározott követelmények szerinti válogatás,
- teljeskörű körlevelezés,
- a toborzási folyamat elemenkénti határidő figyelése és jegyzőkönyvezése,
- költség- és médiaelemzések,
- a pályázók űrlapjainak előállítása,

Internetes(Intranetes) toborzáskezelés

Az Internetes toborzáskezelés megvalósításának informatikai rendszerfunkciói a következők:

- az üresedések Interneten történő megjelenítése,
- a pályázók adatainak Internetről való rögzítése.