Perbit HR Magyarorszg
Image: oldasok
   
         
 
           
   
 

Menedzsment kiszolgáló rendszer és humán kontrolling

A perbit.insight minden egyes személyügyi funkcióhoz (objektumhoz) biztosítja a következőkben felsorolt integrált informatikai eszközök könnyen elsajátítható, felhasználóbarát használatát:

Űrlapszerkesztő
Az egyre közkedveltebb "drag & drop" ("húzd és dobd") technológiával a felhasználók egyedi felépítésű űrlapokat hozhatnak létre.

Lekérdezés szerkesztő
A lekérdezés szerkesztő egy teljesen újszerű eszköz. A lekérdezés feltételei és a feldolgozandó személyi adatok tetszőlegesen kialakíthatók. A folyamat eredményét egy olyan táblázatforma képezi, amelyben a felhasználó a megjelenő adatokat tovább szerkesztheti.

Körlevelezés
A perbit.insight HR szoftverben lévő személyi adatok felhasználásával szervezeti és egyedi körlevelek hozhatók létre.

Jelentésszerkesztő
Az egyszerű telefonlistától a legbonyolultabb komplex feladatokról készített kimutatások egyaránt létrehozhatók. A jelentések formája a személyes igényeknek megfelelően alakítható ki, ezáltal az egyszerű információk és a legbonyolultabb, tudományos igényű értékelések egyformán a kívánt formában jelennek meg.

Statisztika szerkesztő
A statisztikaszerkesztő eszközének segítségével a legokszerűbb tájékoztatás biztosítható, a kereszttáblás lekérdezés módszerének felhasználásával. Az adatok szabadon dimenzionálhatók, a megjeleníteni kívánt dimenziószinteket és megjelenési formákat egyedileg választhatjuk ki, vagy hozhatjuk létre. A perbit.insight HR szoftver beépített eszközei még azt is lehetővé teszik, hogy bármilyen összetett diagramot (oszlop, kör, vagy 3 dimenziós diagram) megjelenítsünk, sőt azokat információtartalmuk kihangsúlyozásaként elforgassuk, kicsinyítsük, nagyítsuk.

Adatok export és import műveletei
Ez az eszköz – akár objektumonként külön-külön is – biztosítja az adatok azonnali és zavartalan átvételét, illetve átadását. Segítségével garantálhatóan és többszörösen bebizonyított módon elérhető a perbit.insight HR szoftver bármely más rendszerrel történő összekapcsolása. A teljes körű integráltságot már számos hazai referenciahelyen is megteremtettük.

Határidő figyelés
A határidőnaptár számos lehetőséget kínál határidős feladataink végrehajtásához. Elsődleges határidős funkció, a különböző feladatokhoz tartozó határidők hozzárendelése. Mindez felhasználóbarát felületen, a népszerű Outlook levelezőprogramhoz hasonlóan valósul meg. A feladatok egyénileg, a programban lévő funkciók közül kiválaszthatók pl. egy jelentés nyomtatása, születésnaposok megjelenítése. A másik lehetőség, különböző határidők nyilvántartása a program adatmezőiben. Ilyen adatmező lehet pl. próbaidő lejárta. Ezekre az adatmezőkre is meghatározhatók tevékenységek, az említett esetben pl. a munkaszerződés dokumentum megnyitása.
A határidők a programot felhasználó munkatársak egyedi igényeinek megfelelően jelennek meg, hogy a munkavégzést hatékonyan elősegítsék. Ez azt jelenti, hogy a rendszerbe történő belépéskor mindenki saját beállítása szerinti mennyiségű és időintervallumú feladatot jeleníthet meg a képernyőjén. Természetesen ez központilag is szabályozható.

A munkaidő nyilvántartása és ezáltal a rugalmas munkaidő kezelése
A munkaidő elszámolására megfelelő adatbeviteli felületek és ezek teljes körű lekérdezési lehetőségei rendelkezésre állnak. Ezzel a rugalmas munkaidő kezelése biztosítható. Nyilvántarthatjuk az alkalmazottakra előírt törvényesen ledolgozandó időkereteket, kiszámíthatjuk a ténylegesen ledolgozott munkaidő és az előírt időkeret aktuális egyenlegét, riportolhatunk a munkavállaló és a felettese felé stb. Az időgazdálkodási rendszerek ezen felüli funkcióival ( Beléptető rendszer vezérlése, Mukaidőelszámolás és on-line feladás a bérügyviteli rendszer felé, Munkaerő felhasználás tervezés, Termelésirányítás) a perbit.insight HR rendszer pillanatnyilag nem rendelkezik. Szívesen vállalkozunk azonban a feladat komplex megoldására.

Rugalmas tervezési-elemzési feladatok támogatása naprakész információkkal
A perbit.insight a HR Kontrolling feladatok támogatásának teljes mértékben eleget tesz. Minden olyan személy- és munkaügyi adatot, amit a rendszerbe rögzítünk és folyamatos karbantartásáról is gondoskodunk képesek vagyunk a kívánt tartalommal és formában az adatbázisból kinyerni és a további felhasználásra biztosítani. Rendszerünkben még automatizmusok is beépíthetők, azaz az információk átadását Folyamatokban rögzíthetjük, ezáltal az információ átadás – egy meghatározott feltétel teljesülését követően – automatikussá is tehető.

Külső adatszolgáltatások gyors előkészítésének támogatása, illetve a belső adatszolgáltatások számának csökkentése
A külső adatszolgáltatási kötelezettségek a perbit.insight alkalmazása esetén szinte teljes mértékben automatizálhatók. Természetesen az ellenőrzési funkció gyakorlását és a korrekciók lehetőségét nem javasoljuk kiiktatni.
A belső adatszolgáltatások - rendszerünk használatával - megszüntethetők. Ugyanis mindenki számára, aki a rendszer által biztosítható adatokból bármilyen információt igényel, biztosítjuk az Intranetes hozzáférést, s az előre elkészített jelentések garantálják a kérdés felvetésének idejénél is rövidebb időn elül a pontos és kimerítő választ.

A bérgazdálkodás adatigényeinek támogatása
Amennyiben primér adatforrásként a HR rendszert jelölik ki, biztosítjuk a bérügyviteli rendszer adatokkal történő ellátását. Ehhez csupán a szükséges adatok körének pontos definiálására, s ezek a HR szoftverben történő maradéktalan begyűjtésére van szükség.


Termékleírás (pdf)