Perbit HR Magyarorszg
Image: lgaltatasok
   
         
 
           
   
 
 Az XL bér gyors és hatékony munkamenettel biztosítja egy szervezet teljes körű jövedelemelszámolását - legyen szó bérről, pótlékról, költségtérítésről, kafetériáról, vagy akár egészségpénztári ellátásról, családtámogatási juttatásról - és rendet visz a nyilvántartások, bevallások, statisztikák sorába, miközben minden kézreáll kezelője könnyed munkájához. 

• Maximálisan a törvényi előírások szerint. 
• Bőséges vezetői információk. 
• Több tízezer fős kapacitás. 
• Egyszerű év közi bevezetés. 
• Rendszerbe köthető vállalatirányítási rendszerekkel. 

Adatszolgáltatás 

Az ügyvitel területén belül a jövedelemelszámolás az, melyhez a legtöbb és legösszetettebb adatszolgáltatás tartozik. Ezek pedig mennyiségben igen nagy feladat elé állítják az e területen dolgozókat folyamatosan, illetve időszakosan elvonva figyelmüket más tennivalóktól. Az XL bér leegyszerűsíti ezen teendőket, hiszen tartalmazza mindazon információkat listák, illetve elektronikus adatszolgáltatások keretében, melyek a különböző előírások részét képezik. 

• CSATÁR (Családtámogatási juttatások bevallása)
• ABEV, EBEV
• Elektronikus fizetés-átutalás
• Nyugdíj- és egészség-pénztári bevallások.
• Év közi és év végi adó- és járulékbevallások

Törvényi előírások és lehetőségek 

Az XL bér lehetőséget ad valamennyi, törvényben megtalálható adóelszámolási mód kezelésére – sávos, göngyölítéses, egyedi adókulcs szerinti adóelőleg megállapítás.
A rendszer biztosítja a különböző jogcímeken történő kifizetéseket, legyen szó akár valamely bér elem, bérpótlék, költségtérítés, további juttatás, munkáltatói hozzájárulás, kafetéria, természetbeni juttatás kifizetéséről, vagy akár levonásról, önálló és egyéb jövedelem, osztalék kifizetésekről. A kifizetési jogcímek szabadon kialakíthatók, átalakíthatók a szervezet sajátosságainak megfelelően.

Vezetői információk 

Az XL bér ellátja a szervezetek költség, projekt vagy munkaszámorientált nyilvántartásait az igényeknek megfelelő mélységben. Ez történhet akár hónapra, ezen belül is akár több költségtényezőre lebontva, de történhet részletesebben, órákra vetítve.
A rendszer e funkciójának segítségével átfogó képet mutat az egyes költség, projekt vagy munkaszám bér oldali költségtényezőinek vonatkozásában, mely alapokat biztosít a további elemzési, mérlegelési, döntési feladatokhoz.

Társadalombiztosítási modul 

Az XL bér TB modulja az egészségpénztári ellátásokat úgy menedzseli, hogy aktívan támogatja a jövedelemelszámolási tevékenységeket és szervesen kapcsolódik az XLBér Bér-munkaügy moduljához, azért, hogy az egyes jövedelemadatok az elszámolás során mégis egy helyen mutatkozzanak. A TB törzsadatok logikus felépítésének köszönhetően, a különböző, már ismert nyilvántartásoknak megfelelő adatstruktúrát használva könnyed áttekinthetőséget, kezelhetőséget ad a tb-ügyintézők kezébe.
E modullal a bonyolultnak tűnő táppénz számítás is pofonegyszerű, hisz a rendszer automatikusan, a törvényi előírások figyelembevételével számol mindent, illetve biztosítja az egészségpénztári ellátásokhoz és bevallásokhoz szükséges listákat.

Családtámogatás 

Hasonlóan az XL bér TB moduljához, a Családtámogatási modul is minden szükséges információval ellátja a Bér-munkaügy modult, melynek köszönhetően a rendszer teljes képet biztosít az érintetteknek az elszámolások, nyilvántartások vonatkozásában.
A modul kialakításánál fő szempont volt, hogy valamennyi családtámogatási lista, annak valamennyi adattartalmával előálljon, s biztosított legyen a CSATÁR program felé történő elektronikus adatszolgáltatás is. Ezt oly szinten megvalósítottuk, hogy szükségtelen bárminemű rendszeren kívüli nyilvántartás vezetése, hiszen a rendszer a családtámogatással kapcsolatos minden szükséges információt és nyomtatványt rendelkezésre bocsát.

Kafetéria 

Az XL bér már alapkiépítésben is tartalmazza a kafetéria juttatásokat.
Ezzel spórol az Ön cégének és elégedettebbé teszi munkatársait.

A cég által felkínált kafetéria elemek dolgozónként tetszőleges menü összeállításban felhasználhatók.