Új Kezdet a Prozenda Hungary Kft-vel!  —  2024-től kezdődően a Perbit HR szoftverek értékesítéséért, üzemeltetéséért és támogatásáért a Prozenda Hungary Kft. felelős.
Az együttműködés részleteiről bővebben tájékozódhat itt. A változásokról minden meglévő ügyfelünket külön tájékoztatjuk.

Munkakörkezelő

modul

Általános információ

A perbit.insight HR-szoftver lehetővé teszi a szervezetben levő munkakörök elemzését, az egyes munkakörök ellátásához szükséges kompetenciák meghatározását, az egyes kompetenciák fogalmi rendszerbe sorolását, osztályozását (taxonómia) és az osztályokhoz, kompetenciákhoz tartozó értékek (szintek) meghatározását. Minden munkakörhöz tetszőleges számú munkakör elemzés készíthető, majd ezek figyelembevételével a végleges munkaköri specifikáció, amelynek érvényességi idejét is meghatározhatjuk. Ezúttal is megvalósul a rendszer egészére kiterjedő történeti adatkezelés.

A munkaköri adatok rögzítése és karbantartása

munkakörelemzés

Munkakör értékelés

Kompetenciaalapú munkaköri specifikáció és munkaköri profil létrehozása

A szükséges adatmegjelenítő felületek rendelkezésre állnak, az alkalmazott terminológiák átvezetése után a meglévő munkaköri leírások – bármely más szoftverből – elektronikus úton betölthetők, illetve új munkaköri leírások is elkészíthetők.

Munkakör értékelés

A munkakör értékelés a munkakörökhöz megadott kompetenciák számossága és milyensége alapján a munkakörök rangsorát állítja fel. Ez a lista bármely szervezeti egységre vonatkozóan, vagy akár a szervezet egészére is előállítható. Mindez nagyban elősegíti az alkalmazni kívánt módszertan, és annak gyakorlati végrehajtása ellenőrzését.

Munkaköri leírás

Többek között tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb sajátos előírásokat. A fenti jogszabályok alapján a munkaköri leírások az alábbi tagozódást kell követnie:

Általános információk

A munkakör tartalma

A munkavégzés körülményei

A munkakör betöltési követelményei

pexels-photo-4064027

Munkakör kezeléssel kapcsolatos további funkciók

A rendszer teljes körű integráltságának köszönhetően, ezek az adatok a Munkaköri leírás űrlapon, vagy annak alűrlapjain tetszés szerint megjeleníthetőek. A jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelmények teljesítése, beleértve a meghatározott tagozódást is, nem ütközik akadályba. Biztosítható az is, hogy az egyes szövegmezők hossza munkavállalónként eltérő és gyakorlatilag korlátlan terjedelmű legyen. 

A perbit HR-szoftver alkalmas az összes szervezethez tartozó munkakör és alapmunkakör adatainak nyilvántartására, történeti adatok kezelésére, szervezeti hierarchia modellezésére, bármely változtatható adattartalmú szervezeti ábra készítéséhez közvetlen adatszolgáltatásra. A munkakörelemzések elemzések elkészítésére a perbit.insight HR-szoftver önálló adatbeviteli felülettel rendelkezik, amelyen a szervezeti kompetencia térkép adatbázisából a kijelölt kompetenciák és kompetencia szintek automatikusan beemelhetők.

Toborzáskezelő

A szervezet alapköveit jelentő munkakörök részletes ismerete előfeltétele a hatékony toborzási folyamatok működtetésének.

Fontos dolgok amiket érdemes tudni

GYIK

Akkor van rá szükség, ha szervezetben több munkakör is tartozik egy munkavállalóhoz.

Igen, lásd Ingentis org.manager.

Igen, viszont, ha teljesen átfogó telesítményértékelés a cél, az már egyedi fejlesztést igényel.

Minden munkavállalónak meg lehet adni a felettes munkaköreit és a beosztottjait, így szervezeti diagram nélkül is jól átlátható a szervezeti felépítés.