Új Kezdet a Prozenda Hungary Kft-vel!  —  2024-től kezdődően a Perbit HR szoftverek értékesítéséért, üzemeltetéséért és támogatásáért a Prozenda Hungary Kft. felelős.
Az együttműködés részleteiről bővebben tájékozódhat itt. A változásokról minden meglévő ügyfelünket külön tájékoztatjuk.

Toborzáskezelő

modul

Általános információ

A szoftver korszerű megoldásainak köszönhetően sztenderd módon megvalósítható a szervezet egészére kiterjedő pályázói adatkezelés. A hatékony kommunikáció mellett a kettős pályázatok kiszűrése és az általános költségfigyelés is megvalósul. A folyamatokba beépített automatikus levelező rendszer pontos és gyors felvilágosítást, folyamatos határidő figyelést és a feladatok naprakész nyilvántartását is biztosítja. A rendszer lehetővé teszi a kiválasztás támogatását, a folyamatok kézbentartását, támogatja a potenciális pályázói adatbank létrehozását. A perbit.insight HR-szoftver pontos és naprakész információkat szolgáltat a betöltetlen álláshelyekről. Az üres munkakörökhöz rendeli hozzá a pályázókat, személyes adataikkal és a toborzási folyamat során keletkező információkkal, felmérési eredményekkel együtt. A rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázó helyzetét a toborzási, kiválasztási folyamatban.

A perbit.insight HR-szoftver pályázói adatbankként tartalmazza a korábban jelentkező – és ki nem választott – alkalmas jelölteket. Ez az adatbázis a későbbiek folyamán felhasználható egy újabb kiválasztáshoz.

Pályázó listák létrehozása

Az elutasított pályázók dokumentálása

Meghatározott követelmények szerinti válogatás

Teljeskörű körlevelezés

Költség- és médiaelemzések

A pályázók űrlapjainak előállítása

A toborzási folyamat elemenkénti határidő figyelése és jegyzőkönyvezése

Pályázatok kiírása

Tudatos építkezés

A megüresedett, vagy fejlesztés következtében létrehozott új munkakörökről szakszerű pályázati kiírást kell készíteni. A könnyed pályázatkezelés érdekében a pályázat dizájnját (beleértve a szöveget és a képeket) a perbit rendszeren belül lehet létrehozni és formázni.

Megadhatjuk, hogy a beadandó pályázatokhoz mely adatokra van szükség és ezekből melyek a kötelezően kitöltendő mezők. Az elkészített pályázati kiírás egy kattintással azonnal kipublikálható a preferált weboldalra, akár cég honlapra, vagy szerződött fejvadászcégek weboldalaira.

Pályázatok kezelése

Szervezett és rendezett csoportmunka

A pályázatok kezelése a már beérkezett pályázatok tartalmi ellenőrzését és feldolgozását jelenti. Láthatjuk a pályázó összes adatát és csatolt dokumentumait. Az elbírálási folyamat cégspecifikus és egyedi folyamatkezelési elemekkel támogatható. Meg kell határozni a felvételi procedúra elemeit és résztvevőit. 

A pályázókat elutasíthatjuk, vagy behívhatjuk interjúra, melyről, a körlevél funkció segítségével, akár e-mailben is kaphat értesítést a pályázó. A végső döntésig számos elem beépíthető a folyamatba, például alkalmassági felmérések és vizsgálatok, referencia levelek, stb.

Pályázói adatkezelés

A döntés után is folytatódik a munka

Végezhetünk profilösszevetésen alapuló kiválasztást, ahol egy egyidejűleg több űrlapot megjelenítő „multisight” nézetben láthatunk egymás mellett több pályázót, így keressük a számunkra legmegfelelőbb munkatársat. Ennek a folyamatnak a vége a munkavállaló felvétele, melyhez az általa megadott adatok automatikusan bekerülnek a perbit.insight munkavállalói közé. Természetesen ilyenkor több adatot szeretnék róla tudni, így van lehetőség, a többi munkavállalóhoz hasonlóan, lényegesen több adatot felvinni az újonnan felvett kollégáról.

Kiválasztás

Az egyes munkaköröknél a betöltésükhöz szükséges kompetenciák, azaz a munkaköri specifikáció, rendelkezésre állnak. A rendszer lehetővé teszi a pályázók (külső és belső is) felmérését, lehetőséget nyújt a legkülönbözőbb tesztek, (alkalmassági, magatartási és intelligencia tesztek) beépítésére, eredményeinek rögzítésére. A betöltetlen ill. új munkakörhöz új munkaköri specifikáció is meghatározható az eredeti kompetenciák és azok szintjeinek állításával. 

Összevetések segítségével egyszerűen és pontosan megállapítható, hogy ki a legmegfelelőbb személy az adott beosztás betöltésére. A pályázó személy meglévő szaktudása, képességei, készségei és tulajdonságai (személyspecifikációja), a munkaköri specifikációval történő összehasonlítása után megállapítható az oktatási rés. Szükség esetén javaslat készülhet az egyén szaktudásának, kompetenciáinak fejlesztésére.

Internetes (online) toborzáskezelés

Az Internetes toborzáskezelés megvalósításának informatikai rendszerfunkciói a következők:

  • az üresedések Interneten történő megjelenítése,
  • a pályázók adatainak Internetről való rögzítése.

KIEMELKEDŐ MEGOLDÁS

Online toborzás

A perbit.insight meglévő Toborzáskezelő modulja alkalmas arra, hogy megvalósítsuk az online toborzás feltételeit és gyakorlatát. Ehhez csupán két dolog szükséges. Egyrészt az alkalmazó szervezet honlapján egy „Karrier felületet” kell kialakítani, amely megjeleníti az aktuálisan megpályázható munkaköröket. A pályázati kiírások a perbit.insight-ban elkészíthetők, s onnan tetszés szerint kitehetők illetve letörölhetők a „Karrier felületen”. 

Másrészt szükség van, egy olyan közbeiktatott portálra, amely fogadja és rövid ideig tárolja a jelentkezéseket. Adatbiztonsági okokból, erről a portálról csak a megbízott HR-szakértő továbbíthatja az adatokat a perbit.insight rendszerbe. A további kommunikáció és folyamatkezelés már a HR rendszeren belül történik. A toborzási portál felhő alapon is eredményesen működtethető.

A Továbbképzéskezelő modul nemcsak a meglévő, hanem az újonnan felvett munkatársaink szervezett továbbképzését is biztosítja.

Fontos dolgok amiket érdemes tudni

GYIK

Igen, van lehetőség rá, hogy a különböző toborzási weboldalakról az adatok beintegrálódjanak a rendszerbe.

Igen, külön űrlapon is lehetőség van egymás mellett látni több jelöltet.

Mivel felhőalapon működik, így a megvásárolt tárhely szabhat csak határt.

A rendszer teljesen megfelel a GDPR szabványoknak, így a munkavállaló beleegyezésével bármeddig lehet tárolni.