Új Kezdet a Prozenda Hungary Kft-vel!  —  2024-től kezdődően a Perbit HR szoftverek értékesítéséért, üzemeltetéséért és támogatásáért a Prozenda Hungary Kft. felelős.
Az együttműködés részleteiről bővebben tájékozódhat itt. A változásokról minden meglévő ügyfelünket külön tájékoztatjuk.

Munkavállalókezelő

modul

Általános információ

A rendszer a stratégiai és minőségi HR menedzsment minden klasszikus funkcióját támogatja. Az ehhez
szükséges lekérdezések, jelentések és statisztikák egyszerűen és gyorsan elkészíthetők. A minőségi
munka fokozása a HR legnagyobb jelenlegi kihívása. 

Ennek feltétele az időrabló adminisztráció automatizálása, ami időt hagy a profeszszionális funkciók elvégzésére. Többletértéket jelent az adatok azonnali és megfelelő tartalmú rendelkezésre állása. A funkciókon átívelő kiértékelési lehetőségek korlátlan és többdimenziós (MultiSight funkció) adatkezelésen alapulnak, a legkorszerűbb keresési funkciókkal kiegészülve. Integrált határidő figyelés és feladat ütemezés biztosítja a próbaidő lejárta utáni, vagy az értékelő beszélgetésekhez kapcsolódó feladatok ütemezett és szakszerű elvégzését. 

Az integrált MS Office eszközök az önálló és könnyed lekérdezési és körlevelezési funkciók használatát segítik. A szervezet specifikus igények a rendszerben könnyen megvalósíthatók. Minden fontos HR funkció a saját, szervezetben már bevált módszertanhoz igazítható, az egyedi elvárások is beépíthetők. A HR Kontrolling átvilágítási feladatai könnyen elvégezhetők. Saját mutatószámokat képezhetünk, lekérdezési folyamatokat hozhatunk létre, sőt kapcsolódó adatbeviteli és értékelő űrlapokat is. Ezek korszerű webes alkalmazásokkal beilleszthetők a szervezet dokumentációi közé.

01

Személy- és munkaügyi nyilvántartás

 • személy- és munkaügyi adatok nyilvántartása és karbantartása,
 • testreszabott személyügyi adatlapok létrehozása,
 • munkabér- és jövedelemadatok összefoglaló jelentései,
 • a jövedelem növekedésének történeti áttekintése,
 • életpálya átfogó nyilvántartása,
 • belső előmenetel tervezése,
 • juttatások teljes körű nyilvántartása,
 • a szabadságok tervezése,
 • határidő adatok figyelése,
 • belső körlevelezés,
 • csatolt dokumentumok kezelése

02

Személyzetfejlesztés

 • a munkavállalók felmérése,
 • személyspecifikáció létrehozás,
 • a munkavállalók képességprofiljának meghatározása,
 • kompetencia és profil alapú összevetések készítése,
 • általános és kompetencia alapú teljesítményértékelések végrehajtása,
 • a fejlesztési intézkedések tervezése és dokumentálása,
 • utódlás- és karriertervezés

03

Személyügyi statisztikák, jelentések

 • személyügyi statisztikák, jelentések gyors és egyszerű előállítása,
 • a szervezeti struktúrák grafikus megjelenítése
 • a személyes adatok nyilvántartásának, a szervezeti adatok, hierarchia meghatározásának támogatása,
 • a munkakör (tevékenység) és a személy kompetenciáinak összehasonlításán alapuló
  teljesítményértékelés támogatása

A perbit rugalmas és testreszabható. A kreatív gondolkodású HR-szakértők rendszere!

A munkaviszony adataival kapcsolatos, személyhez (jogviszonyhoz) kötött funkciók:

Teljeskörű adatbáziskezelés, valamennyi HR funkció támogatása

A perbit több évtizedes gyakorlaton alapuló, részletesen kidolgozott adatbázissal rendelkezik, amely lehetővé teszi a szervezet számára kiemelkedően fontos HR funkciók informatikai támogatását. Ezek közül röviden felsoroljuk a következőket:

 • személyes adatok kezelése (természetes személyhez kötődő adatok, elérhetőség, eltartottak),
 • hozott munkaügyi adatok (előző munkahelyek, részben beszámítható időszakok) nyilvántartása,
 • képzettség, tudományos fokozatok, akár a képzettséget igazoló dokumentum feltöltésével, 
 • nyelvismeretek szintjei és gyakorlati alkalmazásai,
 • belső tanfolyamok elvégzésének és érvényességének nyilvántartása,
 • beosztások történeti felsorolása (munkahely, munkakör, vezetői megbízatás),
 • jutalmazások, kitüntetések dokumentumai és adatai,
 • szabadságnyilvántartás,
 • fegyelmi eljárások adatainak nyomonkövetése, jogszabály szerinti kezelése,
 • általános, vagy munkaköri csoportokhoz hozzárendelt, illetve egyedileg megítélt juttatások és költségtérítések nyilvántartása.

 A felsoroltakon kívül szabadon felhasználható mezők állnak rendelkezésre az egyedi, speciális adatfeldolgozási igények kielégítéséhez. A rendszer testreszabásának során külön adatcsoportok is létrehozhatók. 

Ennek segítségével valóban létrehozható a szervezet valamennyi HR funkciójának informatikai támogatása.

KIEMELKEDŐ MEGOLDÁSAINK

Jelenlét- és távollétkezelés

A perbit magasszintű jogosultságkezelésel rendelkezik. A szabadságkérelem jól használható egyedi workflow megoldással kényelmesen használhatóvá és egyszerűvé teszi ezt a folyamatot. A munkavállaló egy űrlapon rögzítheti szabadságigényét. Ellenőrizheti a már kivett, illetve a még megmaradt napjainak számát is. 

A renddelkezésre álló szabadságokat a rendszer automatikusan kiszámolja a magyar jogszabályoknak megfelelően. A workflow segítségével a felettesek értesítést kapnak az igényről, melyet a kijelölt személy(ek) elfogadhatnak vagy elutasíthatnak. A kommunikáció tehát felgyorsul és zökkenőmentes lesz. A rendszer biztosítja mindehhez a kellő licenszeket és hozzáféréseket.

Bemutatóvideó: szabadságigénylés egyszerűen, munkalap készítés​

Teljesítményértékelés

A teljesítményértékelés során a munkaköri elvárásokkal és követelményekkel hasonlítjuk össze a munkakört betöltő személy teljesítményeit. Az összevetés eredménye sokoldalúan kiértékelhető és megjeleníthető. Könnyen áttekinthetőek az alul- és túlképzettségek, összességükben, vagy akár részleteiben, sőt kompetenciánként is. 

Ehhez a munkakörelemzések és a személyzet felmérések, önfelmérések, vagy éppen a teszteredmények során alkalmazott kompetenciákat és azok szintjeit használjuk fel. A funkciót testreszabott folyamatkezelési és adatvédelmi eljárásokkal támogatja a rendszer. Az eredmények közvetlenül megjelenhetnek a perbit más fontos moduljaiban és funkcióiban, biztosítva ezzel az egységes és integrált HR menedzsment feltételeit.

Onboarding, offboarding

Amikor egy új munkavállaló érkezik a szervezethez, fontos, hogy tájékozódjon és mielőbb beilleszkedjen. A professzionális onboarding még az új munkakör megkezdése előtt elkezdődhet A munkavállalót aktuális információkkal látják el a szervezettel kapcsolatban, tájékoztatják feladatáról stb. A HR osztály Bevezetési tervet készíthet és beszerezhetik a szükséges munkaeszközöket, megbeszéléseket ütemezhetnek a visszacsatolás érdekében, az új munkavállaló megismeri feladatait, feletteseit, a cég egészét, a munkakörét is beleértve. 

Továbbá megkapja a szükséges szoftvereket, jelszavakat, e-mailt. Akár csapatépítő tréningeket is lehet tartani az új munkavállaló bevonásával, amely elmélyíti a kapcsolatot a kollégák között, mellyel jobb teljesítményt és jobb légkört lehet elérni. Több visszajelzési kör is folyhat a vezetőkkel és a HR részleggel, hogy hogyan is érzi magát a munkavállaló, illetve hogyan érezné még jobban magát. Az onboarding lezárulttával a munkavállalót ellátják, a szervezeti kultúrába beleillő, személyzetfejlesztési, illetve célmegállapodási követelményekkel.

A távozó munkavállalók kiléptetése többől áll, mint papírmunka és az eszközök visszaszolgáltatása. Az, ahogyan a munkavállaló kiválik a cégből, jelentős hatása lehet a vállalat megítélésére. A rendszer segít végig vezetni az offboarding folyamatot. Az a cél, hogy a lehető legpozitívabb legyen ez a folyamat, mert a munkavállaló tovább viszi a vállalat hírnevét. Lehetőleg tisztázni kell, hogy ki a felelős az offboardingért. Általában a HR osztály az, amely eldönti, miként zajlik a vállalaton belül a kilépés. Az offboarding több fontos funkciót is ellát. 

Ez a folyamat felel, hogy a szervezet know-how-ja ne szivárogjon ki, minden munkaanyagot és tárgyi eszközt visszaszolgáltassanak. A feladatokat újra kell osztani. A szoftverrel kilépési interjúkat lehet szervezni, amelyek tapasztalatai elősegítik a jövőre vonatkozó hatékony intézkedések meghozatalát.

Kafetéria

A perbit lehetőséget nyújt a különféle kafetéria juttatások cég specifikus megtervezésére, folyamatos követésére. Szükség esetén, a megfelelő paraméterek beállítását követően, adatokat szolgáltat a bérrendszer felé.

A munkavállalók különböző szintű juttatásainak nyilvántartása
Az adott időszakra jutó keretösszegek kalkulációja
A felvett juttatások összegének, valamint a keretösszeg naprakész figyelése
Internet/Intranet modul használata esetén, a munkavállaló automatikusan lehívhatja a felajánlott szolgáltatásokat,

Rendszerünkbe számtalan más egyedi megoldás is hatékonyan beilleszthető!

Fontos dolgok amiket érdemes tudni

GYIK

Lehetőség van szkennelve (akár PDF, Word, képformátumként) tárolni a csatolt dokumentumokat.

Amennyi adatra szüksége van a vállalatnak.