Új Kezdet a Prozenda Hungary Kft-vel!  —  2024-től kezdődően a Perbit HR szoftverek értékesítéséért, üzemeltetéséért és támogatásáért a Prozenda Hungary Kft. felelős.
Az együttműködés részleteiről bővebben tájékozódhat itt. A változásokról minden meglévő ügyfelünket külön tájékoztatjuk.

Továbbképzéskezelő

modul

Általános információk

A perbit.insight HR-szoftver integráltsága és funkcionalitása alapján alkalmas a munkavállaló fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb adatok tárolására, kezelésére, lekérdezésére. Hiányzó, vagy nem megfelelő szintű kompetencia esetén automatikusan meghatározza a fejlesztési és továbbképzési célokat.
Közvetlen beiskolázás is lehetséges a kompetencián alapuló képzésekhez, hiszen ez a rendszer harmadik
dimenziója. A meglevő kurzusuk, képzések összekapcsolhatók a kompetenciákkal, azaz minden kurzus egy meghatározott kompetenciát, vagy kompetencia csoportot fejleszt.

Alapkurzusok

A személyügyi munka egyik legfontosabb része a szervezet külső és belső továbbképzéseinek megszervezése és lebonyolítása. Minden szervezeti cél eléréséhez szükséges tulajdonság, képesség és készség (kompetencia) felmérhető és fejleszthető legyen, azaz továbbképzési kurzus is kapcsolódjon hozzá. 

Az alapkurzusok funkciócsoportja tartalmaz minden olyan fejlesztési módszert, kurzust és tanfolyamot, amelyek segítségével az „oktatási rések” és az alulteljesítések megszüntethetők, illetve az elvárt mértékig emelhetőek. A szervezett és hatékony belső képzések érdekében létre kell hozni az alkalmazó szervezet átfogó alapkurzus készletét, amelynek elemei a továbbképzési rendszert alkotják. A kurzusokra, tanfolyamokra vagy bármely más továbbképzési formára vonatkozó adatbázist ebben a modulban kell létrehozni.

Konkrét kurzusok

A tényleges továbbképzések megvalósítását az oktatásszervezés teljes körű támogatása segíti. Már a közepes méretű szervezeteknél is bonyolult feladat a belső képzési rendszer kialakítása és szervezése, s jelentős a költségigénye. 

A továbbképzések adminisztrációja hagyományos módszerekkel nehezen oldható meg. Mindezt automatikusan elvégzik a HR-rendszer, amely a határidők és feladatok tervezését és rendszerezését, a levelezést és az adminisztrációt egyaránt hatékonyan támogatja.

Videóbemutató: Oktatásszervezés egyszerűen

Beiskolázás

Tanfolyam szervezés integráltan

A fejlesztés, fejlesztéstámogatás funkciók hozzákapcsolhatók a kompetencia térképhez, a munkakörökhöz, illetve a munkakörökhöz szükséges kompetenciákhoz. Meghatározható, hogy milyen kurzusok, képzések kialakítása szükséges a kompetenciák fejlesztéséhez.

A történeti adatkezelés révén a rendszer alkalmas a vezetői utánpótlás, valamint a vezetők fejlődésének nyomon követésére. Az elvégzett kurzusokról külön riportok készíthetők.

A perbit.insight HR-szoftver támogatja az oktatási és továbbképzési rendszer tervezését, szervezését, lehetőség van a tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) nyilvántartására is.

A tanfolyami hallgatók optimális létszámának kialakítása informatikai eszközök nélkül már-már lehetetlen feladat. Egy-egy oktatási forma várólistájára ugyanis több forrásból is jelentkezhetnek hallgatók. A HR funkciók – TÉR, utódlás- és karriertervezés stb.- lezárása után automatikus a beiskolázás, de kezdeményezhetik ezt a vezetők, sőt maguk a munkavállalók is.

0photo-1542744173-8e7e53415bb0

A beiskolázás tervszerű szervezése

Körlevelezés biztosítása

A képzési igények tervezése

Tanfolyamok költségeinek tervezése

A perbit.mobile modul használata a tanfolyami jelentkezéseket is megkönnyíti!

Fontos dolgok amiket érdemes tudni

GYIK

Igen, a rendszer tárolja a történeti adatokat.

Igen, akár a munkavállaló is jelentkezhet egy általa preferált képzésre, de felettese is jelentkeztetheti rá.

A körlevelek funkcióval egyszerűen, e-mailben kapnak értesítést minden lényeges információról az érintettek.

Ha minden adat megfelelően be van írva, akkor igen.